UI / UX

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری

برای اینکه بهترین تجربه ممکن را در اختیار کاربران خود قرار دهید ، باید ابزار مورد نیاز آنها را در اختیارشان بگذارید. اینجاست که طراحی رابط کاربری وارد میدان می شود. دلیل مهم بودن UI یا همان رابط کاربری این است که می تواند توانایی شما برای ارائه یک تجربه به یاد ماندنی برای کاربر را تعیین کند، این مورد دقیقا چیزی است که در بازار امروز می تواند رابطه مشتری را ساخته و یا خراب کند.

landing page

میلیون تومان
2/5
 • طراحی با Adobe XD
 • طراحی متناسب با محتوا
 • موشن اولیه
 • ریسپانسیو
 • تک زبانه

single page

هزار تومان
300
 • طراحی با Adobe XD
 • طراحی متناسب با محتوا
 • ارائه UI Kit
 • ریسپانسیو
 • تک زبانه

صفحات داخلی

هزار تومان
500
/ هر صفحه
 • طراحی با Adobe XD
 • طراحی متناسب با محتوا
 • تحویل Assets
 • ریسپانسیو
 • تک زبانه