ci handy

طراحی هویت سازمانی

طراحی CI Handy

Handy برند فعال در حوزه سفارش کالا و خدمات است. در حال حاضر اپلیکیشن فعلی در زمینه سفارش نان، شیر، سبزیجات و سایر اقلام ضروری در استان یزد مشغول به کار است. 

طراحی هویت سازمانی

طراحی ci Handy

Handy برند فعال در حوزه سفارش کالا و خدمات است. در حال حاضر اپلیکیشن فعلی در زمینه سفارش نان، شیر، سبزیجات و سایر اقلام ضروری در استان یزد مشغول به کار است. 

طراحی هویت سازمانی

طراحی ملزومات تبلیغاتی

با توجه به حوزه خدمات برند و فعالیت ۲۴ ساعته آن در انتخاب رنگ بندی از تم روز و شب و المان‌های مربوط به آسمان استفاده شده. از آنجایی که شخصیت برند صمیمی و دوستانه است تم کلی طراحی به گونه‌ای درنظر گرفته شده که با مخاطب ارتباط نزدیکتری برقرار کند.

چشم‌انداز

آینده نزدیک

از آنجا که چشم‌انداز برند رسیدن به خدمات جامع است در آینده بخش‌های مرتبط با خدمات و نیروی انسانی نیز به حوزه فعالیت برند اضافه خواهد شد. از طرفی شعار برند دوستی با محیط زیست است و در راستای این شعار خدماتی در نظر گرفته شده است.

طراحی هویت سازمانی

طراحی ملزومات تبلیغاتی

با توجه به حوزه خدمات برند و فعالیت 24 ساعته آن در انتخاب رنگ بندی از تم روز و شب و المان‌های مربوط به آسمان استفاده شده. از آنجایی که شخصیت برند صمیمی و دوستانه است تم کلی طراحی به گونه‌ای درنظر گرفته شده که با مخاطب ارتباط نزدیکتری برقرار کند.

چشم‌انداز

آینده نزدیک

از آنجا که چشم‌انداز برند رسیدن به خدمات جامع است در آینده بخش‌های مرتبط با خدمات و نیروی انسانی نیز به حوزه فعالیت برند اضافه خواهد شد. از طرفی شعار برند دوستی با محیط زیست است و در راستای این شعار خدماتی در نظر گرفته شده است.