کلینیکا

طراحی لوگو

بازطراحی 

لوگو کلینیکا

کلینیکا، پلتفرم آنلاین درخواست پزشک و مشاور است. کاربران با استفاده از اپلیکیشن کلینیکا به راحتی می‌توانند درخواست ویزیت و معاینه و یا معالجه در محل داشته باشند. با توجه به سلیقه کارفرما و نیز زمینه فعالیت برند، رنگ آبی بعنوان رنگ سازمانی انتخاب شده تا حس اعتماد را القا کند.