دستپز

بسته‌بندی

طراحی لیبل

همبرگر دستپز

فعال در حوزه تولید و فروش محصولات گوشتی نیمه آماده