پیش سفارش لوگو

فرم دریافت اطلاعات لوگو

لوگو معرف و نشانه شخصیت یک برند است. برای موفقیت یک برند و معرفی قوی آن نیاز به طراحی یک لوگو مناسب و حرفه ای دارید. برای طراحی یک برند حرفه ای نیاز است اطلاعات کاملی درباره زمینه کاری خود در اخیار طراح قرار دهید.

مرحله 1 از 4 – کلیات سفارش

  • 1. نشانه تصویری

  • 2. نشانه نوشتاری

  • 3. طراحی کاراکتر