وبسایت eunitec

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری

طراحی صفحه اصلی وبسایت eunitec

طراحی ریسپانسیو با Adobe XD

 

زمینه فعالیت: کاهش میزان دی اکسید کربن تولیدی صنایع

توجیه طرح

با شبیه سازی حالت کدر و بخار گرفته روی اسلاید اصلی سعی شده تاثیرات بالا رفتن میزان کربن دی اکسید
را به کاربر منتقل کرد

برای انتقال حس حرفه ای بودن و نظم کاری برند سبک و سیاق کلی طرح نزدیک به تم رسمی است با این
حال برای نزدیک کردن فضای طرح به حالت مدرن و انتقال مفهوم به روز بودن به کاربر، حالت مینیمال در
طراحی رعایت شده تا هم درک کاربر از طرح بیشتر باشد و خوانایی المان ها افزایش یابد و هم هم راستا با
ترند روز باشد

المان اصلی طرح دایره است “اگر هر شکل هندسی را حول مرکز خود به اندازه 360 درجه دوران دهیم به
.شکل دایره میرسیم” به همین دلیل دایره مفهوم تکامل، رشد و جامعیت را به همراه دارد

کادرها، دکمه ها و المان های طرح لبه های تیز دارند اشکال هندسی منتظم با لبه های تیز مفهوم نظم و
چهارچوب مشخص را به کاربر منتقل میکنند

پلت رنگی

طرح کامل صفحه اصلی