لندینگ سهمینو

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری

طراحی صفحه اصلی وبسایت "سهمینو"

طراحی ریسپانسیو با Adobe XD

زمینه فعالیت: پلتفرم آموزش و مدیریت آزمون آنلاین

توجیه طرح

با توجه به زمینه برند رنگ بندی به گونه ای انتخاب شده که حس اعتماد و اطمینان را القا کند از طرفی برتری و تمایز را به کاربر نشان دهد. با توجه به مخاطبین هدف برند، طراحی بصورتی در نظر گرفته شده که بیش از حد رسمی و خشک نباشد و سبک و سیاق آن به ترند روز و سبک مدرن نزدیک تر باشد.

پلت رنگی

طرح کامل صفحه اصلی