طراحی بنر

طراحی بنر

تبلیغات هدفمند یکی از مؤثرترین روش های بازاریابی و رونق بخشی به کسب و کارها می باشد که بر اساس نوع کسب و کار و نیازهای آن تعریف می گردد. به عبارتی دیگر هر چه میزان اثر بخشی یک تبلیغ بیشتر باشد آن تبلیغ هدفمندتر خواهد بود. در حال حاضر تعداد بی شماری روش تبلیغاتی وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که هر روشی کارساز نیست. بهترین راه برای دستیابی به موفقیت در امر تبلیغات، شناخت کامل یک کسب و کار و اهداف آن می باشد. 

طراحی بیلبورد

شروع قیمت از
میلیون تومان
1
  • درصورت نیاز به ابعاد متفاوت هزینه جداگانه محاسبه می‌شود
  • تحویل فایل لایه‌باز
  • استاندارد چاپ

اسلایدر وبسایت

شروع قیمت از
هزار تومان
300
  • درصورت نیاز به ابعاد متفاوت هزینه جداگانه محاسبه می‌شود
  • تحویل فایل لایه‌باز
  • استاندارد وب