سرایان

بسته‌بندی

طراحی لیبل

ماست سرایان

برند سرایان، فعال در حوزه تولید لبنیات و محصولات مشتق شده از شیر گاو فعالیت دارد. خط تولید این برند در استان خراسان واقع شده است.