بیمه شی

کارت ویزیت

طراحی

کارت تخفیف بیمه‌شی

" بیمه‌شی " برندی است فعال در حوزه خدمات بیمه‌ای و درمانی. در انتخاب رنگ بندی طرح از طیف آبی و سبز استفاده شده تا با توجه به زمینه کاری برند، حس اعتماد و امنیت را به مخاطب القا کند. کاراکتر انحصاری برند نیز در اختیار پروژه قرار گرفت تا در پیاده سازی طرح مورد استفاده قرار گیرد.